Redegorelse Skal Bane Vej

Redegorelse skal bane vej for mere turisme Redegorelse skal bane vej for mere turisme10. Juni 2011-kl. 12: 22 – af: Henrik Christensen-Artiklen er laest 3713 gange.Nike Free 3.0 NY turismeredegorelse skal guide kommunen fremtidige investorer i udviklingen af nye og ferie – og fritidsanlaeg langs kysterne.Antallet af turistovernatninger er faldet ar, og seneste in oget national og international konkurrence pa turistomradet kraever in malrettet indsats i udviklingen af buy soccer jerseys 2012 nye tilbud til turister.Frederikshavn Byrad har derfor vedtaget in turismeredegorelse, som skal gore det muligt at lokalisere, hvor man i fremtiden kan udvikle og omrader for eksisterende nye ferie – og fritidsanlaeg langs kommunens kyster. Redegorelsen indeholder derfor principper for, hvor og hvordan ferie – og fritidsanlaeg kan opfores, sa der samtidig tages hensyn til kystlandskaberne og adgang til kysterne offentlighedens.Redegorelsen blev vedtaget Frederikshavn Byrad af den 27. April og vil nu danne afsaet for in revision af kommuneplanens retningslinjer vedrorende anvendelse af kystnaerhedszonen.